۱۰ شرکت فعال در حوزه تامین مالی مبتنی بر درآمد – معرفی

در گزارشی که مجموعه بوت استرپ[۱](یک مجموعه تامین کننده خدمات مالی برای کسب و کارهای مبتنی بر فناوری) از مطالعه خود راجع به ابزار تامین مالی مبتنی بر درآمد منتشر کرده است، آخرین وضعیت مجموعه های سرمایه گذاری که از این ابزار استفاده می کنند در سال ۲۰۲۰ مورد مطالعه قرار گرفته است. در این […]