۱۰ شرکت فعال در حوزه تامین مالی مبتنی بر درآمد – معرفی

در گزارشی که مجموعه بوت استرپ[۱](یک مجموعه تامین کننده خدمات مالی برای کسب و کارهای مبتنی بر فناوری) از مطالعه خود راجع به ابزار تامین مالی مبتنی بر درآمد منتشر کرده است، آخرین وضعیت مجموعه های سرمایه گذاری که از این ابزار استفاده می کنند در سال ۲۰۲۰ مورد مطالعه قرار گرفته است. در این گزارش اطلاعات ۳۲ شرکت سرمایه گذاری مبتنی بر درآمد، ۵۷ صندوق مختلف و ۱۳۴ شرکتی که از این ابزار استفاده کرده اند مورد استفاده قرار گرفته و تحلیل شده است. نمودار زیر تعداد شرکت های سرمایه گذاری تاسیس شده مبتنی بر درآمد را از سال ۱۹۸۷ تا ۲۰۱۸ نمایش می دهد.

همانطور که در بخش قبلی پژوهش در بخش «یک مثال مهم» مشاهده شد، میزان سرمایه پرداختی با استفاده از ابزار مبتنی بر درآمد، محدودیت دارد. در گزارش بوت استرپ ذکر شده که مجموع میزان مبلغی که به عنوان سرمایه توسط تمامی شرکتهای مورد مطالعه در طول زمان پرداخت شده عدد ۲.۱ میلیارد دلار بوده که از این میزان حدود ۷۵ درصد از آن متعلق به ۴ شرکت بزرگتر جامعه آماری مطالعه بوده است. این چهار شرکت با نام های کاپیتوس[۲]، کلیربنک[۳]، براوو[۴] و یونایتد کپیتال سورس[۵] بیشترین تعداد و بالاترین حجم سرمایه گذاری را داشته اند که در دو نمودار زیر تعداد سرمایه گذاری های این شرکت ها و سایر شرکت های مورد مطالعه مشهود است.

از میان این مجموعه شرکت ها با توجه به میزان فعال بودن و میزان در دسترس بودن اطلاعات از طریق کانالهای اطلاعاتی رسمی و عمومی، ۱۰ شرکت کاپیتوس، یونایتد کپیتال سورس، کلیربنک، لایتر کپیتال، دکاتلون[۶]، روآپ کپیتال[۷]، فلوکپیتال[۸]، تیمیا[۹]، المنت سَس[۱۰] و شرکای رشد نوول[۱۱] جهت مطالعه انتخاب شده اند. در پست های بعدی به ویژگی های چارچوب ابزار مبتنی بر درآمد به کار گرفته شده در هر یک از این شرکت ها بر اساس اطلاعات ارائه شده در وبسایت آنها پرداخته و سپس اطلاعات این ۱۰ شرکت در یک دسته بندی مناسب ارائه می شود.

 

[۱] Bootstrapp – https://www.bootstrapp.co/2020-state-of-the-industry-revenue-based-investing

[۲] Kapitus

[۳] Clearbanc

[۴] Braavo

[۵] United Capital Source

[۶] Decathlon

[۷] RevUp Capital

[۸] Flow Capital

[۹] TIMIA

[۱۰] Element SaaS Finance

[۱۱] Novel Growth Partner

دیدگاهتان را بنویسید