یک مثال مهم راجع به ابزار تامین مالی مبتنی بر درآمد

یکی از انواع کسب و کارهایی که ابزار تامین مالی مبتنی بر درآمد برای آنها کارکرد دارد کسب و کارهای حوزه نرم افزارهای ابری[۱] است. این کسب و کارها نرم افزارها را به صورت اشتراکی ماهانه در دسترس کاربران قرار می دهند و کاربران با استفاده از این نرم افزارها عمدتا وابستگی به نرم افزار پیدا می کنند و پرداخت های ماهانه منظم و تکراری برای کسب و کار به ارمغان می آورند. از این رو این کسب و کارها دارای درآمد های تکرار شونده هستند و اصطلاحا دارای درآمد ماهانه تکراری[۲] و درآمد سالانه تکراری[۳] هستند.

یکی از مدل های رشدی که برای این کسب و کارها پیش بینی می کنند بدین صورت است که درآمد آنها در طول ۵ سال به ترتیب ۳و۳و۲و۲و۲ برابر شود که اصطلاحا به آن [۴]T2D3 می گویند.

طبق این مدل رشد که در تصویر بالا مشاهده می شود،  درآمد کسب و کار طی ۵ سال ۷۲ برابر می شود. به عنوان مثال یک کسب و کار را با این مدل رشد در نظر می گیریم که در حال حاضر درآمد ماهانه تکراری ۲۰۰ میلیون تومانی داشته باشد.

با در نظر گرفتن ضرایب رشد سالانه، ضرایب رشد ماهانه مرکب مطابق با جدول زیر به دست می آیند.

ضرایب رشد ماهانه مرکب

 

با در نظر گرفتن این نرخ های رشد ماهانه، درآمد سالانه این کسب و کار طی ۵ سال آتی را می توان طبق جدول زیر پیش بینی کرد.

جدول درآمد سالانه

حال برای محاسبه رویالتی قابل دریافت از این لاین درآمدی، سه نرخ ۱و۵و۹ درصد در نظر گرفته می شود و مبالغ رویالتی قابل دریافت در جدول زیر با واحد میلیون تومان محاسبه شده است.

جدول رویالتی قابل دریافت

 

همانطور که از جدول بالا برداشت می شود امکان برداشت سرمایه برای نرخ های بالاتر رویالتی برای اعداد بزرگتری امکان پذیر است. بر اساس رویالتی دریافتی از کسب و کار و ضریب بازگشت سرمایه مورد انتظار و مدت زمان بازگشت سرمایه، سقفی برای مبلغ قابل پرداخت به کسب و کار به دست می آید. سه جدول زیر به ترتیب برای نرخ های رویالتی ۹ و ۵ و ۱ درصد، حداکثر مبلغ پرداختی به کسب و کار را با واحد میلیون تومان نمایش می دهند.

 

حداکثر میزان پرداختی برای نرخ های بازده و مدت زمان های بازپرداخت با رویالتی ۹ درصد

 

حداکثر میزان پرداختی برای نرخ های بازده و مدت زمان های بازپرداخت با رویالتی ۵ درصد

 

حداکثر میزان پرداختی برای نرخ های بازده و مدت زمان های بازپرداخت با رویالتی ۱ درصد

 

[۱] Software as a Service(SaaS)

[۲] Monthly Recurring Revenue (MRR)

[۳] Annual Recurring Revenue (ARR)

[۴] Triple 2 Double 3

دیدگاهتان را بنویسید