۱۰ شرکت فعال در حوزه تامین مالی مبتنی بر درآمد – معرفی

در گزارشی که مجموعه بوت استرپ[۱](یک مجموعه تامین کننده خدمات مالی برای کسب و کارهای مبتنی بر فناوری) از مطالعه خود راجع به ابزار تامین مالی مبتنی بر درآمد منتشر کرده است، آخرین وضعیت مجموعه های سرمایه گذاری که از این ابزار استفاده می کنند در سال ۲۰۲۰ مورد مطالعه قرار گرفته است. در این […]

یک مثال مهم راجع به ابزار تامین مالی مبتنی بر درآمد

یکی از انواع کسب و کارهایی که ابزار تامین مالی مبتنی بر درآمد برای آنها کارکرد دارد کسب و کارهای حوزه نرم افزارهای ابری[۱] است. این کسب و کارها نرم افزارها را به صورت اشتراکی ماهانه در دسترس کاربران قرار می دهند و کاربران با استفاده از این نرم افزارها عمدتا وابستگی به نرم افزار […]